fbpx

A Városi Civil Alap keretében „civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása”

 • FACEBOOK

A Városi Civil Alap elmúlt években kiírt pályázati felhívása révén lehetőséget teremtett az 5000 főnél nagyobb lélekszámú városokban működő egyesületek és alapítványok számára, hogy támogatást kapjanak tevékenységükhöz, fejlesztési elképzeléseikhez. A sikeres pályázatok és a civil szervezetek igényeinek figyelembevételével a Kormány úgy döntött, hogy 2024-ben ismét meghirdeti ezt a támogatási programot.

A Városi Civil Alap célja az, hogy az 5000 főnél nagyobb településeken működő civil szervezetek is részesüljenek támogatásban olyan célokra, amelyek a Falusi Civil Alap terhére támogatásban részesülhetnek.

 
Kik igényelhetik a támogatást?

Azon egyesület és alapítvány, amelyek:

 • székhelye olyan magyarországi településen van, amelynek nyilvántartott lakosságszáma (2023. január 1-jén) 5000 fő feletti

  • A jelen pályázati kiírás közzétételének napjáig (2023. szeptember 1) a bíróság nyilvántartásba vett

   Támogatható tevékenységek és a támogatás mértéke

   Egy pályázó kizárólag egy pályázatot nyújthat be egy pályázati kategóriára. Több pályázó nem nyújthat be együttesen kérelmet.

   Civil szervezetek ingatlanberuházási, felújítási támogatása
   (VCA-KP-1-2024/1)

   Az igényelhető támogatási összeg felső határa:

   9.000.000 Ft

   • a civil szervezet használatában lévő, helyi önkormányzat vagy önkormányzat által alapított 100%-os önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaság tulajdonában/kezelésében lévő vagy egyházi jogi személy tulajdonában lévő ingatlan felújítása, amelynek további feltétele a legalább 5 éves ingyenes használatról szóló megállapodás megléte

    • ingatlan-tulajdon szerzése, a civil szervezet tulajdonában lévő ingatlan felújítása

     

    

   Civil szervezetek gépjárműbeszerzési
   támogatása
   (VCA-KP-1-2024/2)

   Az igényelhető támogatási összeg felső határa:

   7.000.000 Ft

    
    
   • új és használt, legfeljebb 12 éves gépjármű beszerzése (EUROTAX katalógusban megjelölt vételárhoz képest max. 20%-os mértékig)

   • meglévő gépjárművek karbantartása, felújítása, alkatrész beszerzése

    
    

   Civil szervezetek működési, valamint
   eszközbeszerzési támogatása
   (VCA-KP-1-2024/3)

   Az igényelhető támogatási összeg felső határa:

   7.000.000 Ft

    
    
   • a szervezet működési költségei, munka- és védőruházat, adminisztrációs költségek

   • eszközbeszerzés

   • jármű karbantartása, felújítása, alkatrész beszerzése

   • nem gépi meghajtású új jármű beszerzése (pl.: kerékpár)

    
    
    
    

   Civil szervezetek működési, valamint
   programszervezési támogatása
   (VCA-KP-1-2024/4)

   Az igényelhető támogatási összeg felső határa:

   11.000.000 Ft

    
    
   • a szervezet működési költségei, munka- és védőruházat, adminisztrációs költségek

   • a helyi közösség életét meghatározó, értékmegőrző, értékteremtő programok szervezése, előkészítése, megvalósítása

   • a programokhoz kapcsolódó költségek támogatása

    

   Civil szervezetek működési, valamint kommunikációs tevékenységének támogatása

   (VCA-KP-1-2024/5)

   Az igényelhető támogatási összeg felső határa:

   11.000.000 Ft

    
    
   • a szervezet működési költségei, munka- és védőruházat, adminisztrációs költségek

   • kommunikációs tevékenység fejlesztése

   • szervezeti arculat kialakítása

   • honlap fenntartása és üzemeltetése

   • kommunikációs tevékenységhez kapcsolódó eszközök beszerzése

   • kommunikációs stratégia megvalósítása, médiamegjelenések

    
    

    

Elszámolható általános költségek

 

Projekt-előkészítési, tervezési költségek és műszaki ellenőri szolgáltatások költségei  legfeljebb 7% lehet a VC’-KP1-1-2024/1  pályázati kategória elszámolható költségeire vetítve

 

Pályázati dokumentáció összeállítása, projektmenedzsment, nyilvánosság tájékoztatásának költségei a VCA-KP-1-2024/2-4 pályázati kategóriák költségeire vetítve legfeljebb 3%.

 
 

Pályázati dokumentáció összeállítása, projektmenedzsment költségei a VCA-KP-1-2024/5 pályázati kategória költségeire vetítve legfeljebb 7%.

 
 

Projekt-előkészítési, tervezési költségek, amelyek a VCA-KP-1-2024/1 pályázati kategória esetében elszámolhatóak, részletesen:

 
 • pályázati dokumentáció összeállítása

 • projektmenedzsment költsége

 • műszaki/építészeti tervdokumentáció elkészítése

 • tervezés, engedélyezés

 
 • hatósági eljárások költsége

 • a nyilvánosság tájékoztatásával kapcsolatos kötelezettség-teljesítés költségei

 • független műszaki ellenőri szolgáltatás költsége, kapcsolódó engedélyek és egyéb hatósági díjak

 
 

Kötelező vállalások

Mint minden támogatás esetében, ennél a pályázatnál is szükséges bizonyos vállalásokat tenni a pályázóknak. A nyertes pályázóknak a következő dolgokat kell teljesíteni:

 

Egy pályázó kizárólag egy pályázatot nyújthat be a jelen pályázati kiírás keretében.

 

Fenntartási kötelezettség teljesítése jármű beruházás, eszközbeszerzési támogatás, működési, valamint programszervezési támogatás illetve működési, valamint kommunikációs tevékenység támogatása esetén a megvalósítási időszak lejártától számított három éven át, ingatlanberuházás támogatása esetében a megvalósítási időszak lejártától számított öt éven át.

 

A pályázó köteles a támogatással érintett járművet és ingatlant kizárólag az eredeti támogatási célra használni.

Nem támogatható tevékenységek

A fenti pontban meghatározott tevékenységeken kívül más tevékenység nem támogatható, többek között:

 
 • saját tulajdonban lévő ingatlanon, épületben megvalósuló rendezvény esetén a megvalósítási helyszínéhez kapcsolódó bérleti díj

 • kamattartozás kiegyenlítése, hitelkamat, hiteltúllépés költsége

 • egyéb pénzügyforgalmi költségek

 • deviza-átváltási jutalék

 • sikerdíj

 • visszaigényelhető ÁFA

 
 • pénzügyi, finanszírozási tranzakciókon realizált árfolyamveszteség

 • bírságok, kötbérek és perköltségek

 • pénzbeli jutalom

 • élőállat vásárlás

 • szeszesital, dohányáru költségei

 • társadalmi kirekesztést erősítő tevékenységekkel összefüggő költségek

 • az EUROTAX éves, korlátlan lekérdezést biztosító előfizetése

 

A pályázatok beadási határideje

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. szeptember 1. 10:00 – október 2. 12:00

 
 
Szakértelem

Közzétéve

2023.09.21.