fbpx

A Városi Civil Alap keretében „civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása”

VCA-KP-1-2024

A Városi Civil Alap elmúlt években kiírt pályázati felhívása révén lehetőséget teremtett az 5000 főnél nagyobb lélekszámú városokban működő egyesületek és alapítványok számára, hogy támogatást kapjanak tevékenységükhöz, fejlesztési elképzeléseikhez. A sikeres pályázatok és a civil szervezetek igényeinek figyelembevételével a Kormány úgy döntött, hogy 2024-ben ismét meghirdeti ezt a támogatási programot.

A Városi Civil Alap célja az, hogy az 5000 főnél nagyobb településeken működő civil szervezetek is részesüljenek támogatásban olyan célokra, amelyek a Falusi Civil Alap terhére támogatásban részesülhetnek.

 
 

Kik igényelhetik a támogatást?

Azon egyesület és alapítvány, amelyek:

 • székhelye olyan magyarországi településen van, amelynek nyilvántartott lakosságszáma (2023. január 1-jén) 5000 fő feletti

 • a jelen pályázati kiírás közzétételének napjáig (2023. szeptember 1) a bíróság nyilvántartásba vett

  Támogatható tevékenységek és a támogatás mértéke

  Egy pályázó kizárólag egy pályázatot nyújthat be egy pályázati kategóriára. Több pályázó nem nyújthat be együttesen kérelmet.

   

  Civil szervezetek ingatlanberuházási, felújítási támogatása
  (VCA-KP-1-2024/1)

  Az igényelhető támogatási összeg felső határa:

  9.000.000 Ft

   
  • ingatlan-tulajdon szerzése

  • a civil szervezet tulajdonában lévő ingatlan felújítása

  • a civil szervezet használatában lévő, helyi önkormányzat vagy önkormányzat által alapított 100%-os önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaság tulajdonában/kezelésében lévő vagy egyházi jogi személy tulajdonában lévő ingatlan felújítása, amelynek további feltétele a legalább 5 éves ingyenes használatról szóló megállapodás megléte

   

  Civil szervezetek gépjárműbeszerzési
  támogatása
  (VCA-KP-1-2024/2)

  Az igényelhető támogatási összeg felső határa:

  7.000.000 Ft

   
  • új és használt, legfeljebb 12 éves gépjármű beszerzése (EUROTAX katalógusban megjelölt vételárhoz képest max. 20%-os mértékig)

  • meglévő gépjárművek karbantartása, felújítása, alkatrész beszerzése

   

  Civil szervezetek működési, valamint
  eszközbeszerzési támogatása
  (VCA-KP-1-2024/3)

  Az igényelhető támogatási összeg felső határa:

  7.000.000 Ft

   
  • a szervezet működési költségei, munka- és védőruházat, adminisztrációs költségek

  • eszközbeszerzés

  • jármű karbantartása, felújítása, alkatrész beszerzése

  • nem gépi meghajtású új jármű beszerzése (pl.: kerékpár)

   

  Civil szervezetek működési, valamint
  programszervezési támogatása
  (VCA-KP-1-2024/4)

  Az igényelhető támogatási összeg felső határa:

  11.000.000 Ft

   
  • a szervezet működési költségei, munka- és védőruházat, adminisztrációs költségek

  • a helyi közösség életét meghatározó, értékmegőrző, értékteremtő programok szervezése, előkészítése, megvalósítása

  • a programokhoz kapcsolódó költségek támogatása

   
   

  Civil szervezetek működési, valamint kommunikációs tevékenységének támogatása

  (VCA-KP-1-2024/5)

  Az igényelhető támogatási összeg felső határa:

  11.000.000 Ft

   
  • a szervezet működési költségei, munka- és védőruházat, adminisztrációs költségek

  • kommunikációs tevékenység fejlesztése

  • szervezeti arculat kialakítása

  • honlap fenntartása és üzemeltetése

  • kommunikációs tevékenységhez kapcsolódó eszközök beszerzése

  • kommunikációs stratégia megvalósítása, médiamegjelenések

   Elszámolható általános költségek

    

   Projekt-előkészítési, tervezési költségek és műszaki ellenőri szolgáltatások költségei  legfeljebb 7% lehet a VC’-KP1-1-2024/1  pályázati kategória elszámolható költségeire vetítve

   Pályázati dokumentáció összeállítása, projektmenedzsment, nyilvánosság tájékoztatásának költségei a VCA-KP-1-2024/2-4 pályázati kategóriák költségeire vetítve legfeljebb 3%.

    

   Pályázati dokumentáció összeállítása, projektmenedzsment költségei a VCA-KP-1-2024/5 pályázati kategória költségeire vetítve legfeljebb 7%.

    

   Projekt-előkészítési, tervezési költségek, amelyek a VCA-KP-1-2024/1 pályázati kategória esetében elszámolhatóak, részletesen:

    
   • pályázati dokumentáció összeállítása

   • projektmenedzsment költsége

   • műszaki/építészeti tervdokumentáció elkészítése

   • tervezés, engedélyezés

    
   • hatósági eljárások költsége

   • a nyilvánosság tájékoztatásával kapcsolatos kötelezettség-teljesítés költségei

   • független műszaki ellenőri szolgáltatás költsége, kapcsolódó engedélyek és egyéb hatósági díjak

    

   Kötelező vállalások

   Mint minden támogatás esetében, ennél a pályázatnál is szükséges bizonyos vállalásokat tenni a pályázóknak. A nyertes pályázóknak a következő dolgokat kell teljesíteni:

    

   Egy pályázó kizárólag egy pályázatot nyújthat be a jelen pályázati kiírás keretében.

    

   Fenntartási kötelezettség teljesítése jármű beruházás, eszközbeszerzési támogatás, működési, valamint programszervezési támogatás illetve működési, valamint kommunikációs tevékenység támogatása esetén a megvalósítási időszak lejártától számított három éven át, ingatlanberuházás támogatása esetében a megvalósítási időszak lejártától számított öt éven át.

   Nem támogatható tevékenységek

   A fenti pontban meghatározott tevékenységeken kívül más tevékenység nem támogatható, többek között:

    
   • saját tulajdonban lévő ingatlanon, épületben megvalósuló rendezvény esetén a megvalósítási helyszínéhez kapcsolódó bérleti díj

   • kamattartozás kiegyenlítése, hitelkamat, hiteltúllépés költsége

   • egyéb pénzügyforgalmi költségek

   • deviza-átváltási jutalék

   • sikerdíj

   • visszaigényelhető ÁFA

    
   • bírságok, kötbérek és perköltségek

   • pénzbeli jutalom

   • élőállat vásárlás

   • szeszesital, dohányáru költségei

   • társadalmi kirekesztést erősítő tevékenységekkel összefüggő költségek

   • az EUROTAX éves, korlátlan lekérdezést biztosító előfizetése

   A pályázatok beadási határideje

   A pályázat benyújtásának határideje: 2023. szeptember 1. 10:00 – október 2. 12:00

Facebook megosztás