fbpx

KKV-k innovációs képességének támogatása pályázat

GINOP Plusz 2.1.3-24

A KKV-k innovációs képességének támogatása pályázat célja a mikro- és kisvállalkozások, különösen az innovációt eddig nem végző vállalatok versenyképesebbé tétele a KFI kapacitásaik és technológiai színvonaluk javításával, technológiatranszfer valamint innovációs szolgáltatások biztosításával.

Kik igényelhetik a támogatást?

Olyan mikro és kisvállalkozás igényelheti a támogatást, amely

 • rendelkezik legalább egy lezárt teljes üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),
 • éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző lezárt, teljes, üzleti évben minimum 3 fő volt,
 • Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság,
 • Kft, Bt, Kkt, Rt.

A KKV-k innovációs képességének támogatása pályázat jellege, mértéke

KKV-k innovációs képességének támogatása pályázat (GINOP Plusz 2.1.3-24) keretösszege 2024-ben 40 milliárd Ft, 2025-ben pedig 35 milliárd Ft, tehát erre a pályázatra 75 milliárd Ft keretösszeget különítettek el. A pályázók 20 millió Ft – 50 millió Ft vissza nem térítendő támogatást igényelhetnek. A támogatási intenzitás 50-70%, előleg is igényelhető a támogatási összeg 30%-áig, de legfeljebb 15 millió Ft. A pályázat segítségével várhatóan 3700 vállalkozás részesül innovációs támogatásban.

 

Igényelhető: 20 millió – 50 millió Ft

támogatási intenzitás 50-70%

Támogatható tevékenységek

A KKV-k innovációs képességének támogatása pályázat keretében az alábbi innovációs fejlesztések támogathatók. Azonban nem számolható el a pályázó által előállított és/vagy forgalmazott egyazon termékosztályba tartozó eszköz/szoftver/saját teljesítésként nyújtott szolgáltatás/saját maga által forgalmazott rendszer bevezetésének költségei, amelyből a benyújtást megelőző 3 évben árbevétele keletkezett.

Választható önállóan támogatható tevékenységek

 • termelési és/vagy gyártási folyamat innovációs tevékenységek,

 • marketing és/vagy értékesítési innovációs tevékenységek,

 • logisztikai innovációs tevékenységek,

 • szervezeti innovációs (adminisztratív és menedzsment fejlesztés) tevékenységek, amennyiben a támogatást igénylő éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző lezárt, teljes, üzleti évben minimum 20 fő volt.

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek

 • üzleti folyamat innovációhoz kapcsolódó beruházás,

 • projektelőkészítési tevékenység (innovációs tanácsadás igénybevétele a projekt előkészítéséhez),

  Nem elszámolható költségek

  A KKV-k innovációs képességének támogatása pályázatban nem igényelhet támogatást az, aki:

  • nem rendelkezik legalább egy lezárt teljes üzleti évvel

  • meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott lezárt, teljes, üzleti év éves beszámoló szerinti saját tőkéjének összegét

  • a projekt összköltsége meghaladja a pályázat benyújtását megelőző lezárt üzleti év árbevételének 50 %-át

  • a vállalkozás ellen NAV által indított végrehajtási eljárás van folyamatban, vagy jogerős végzéssel elrendelt kényszertörlési, felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb eljárás alatt áll

  • állami támogatás visszafizetésére kötelezték

  • GINOP Plusz 2.1.1-21 vagy a GINOP Plusz-2.1.1-24 támogatási kérelmet nyújtott be

   innovációs projektet támogató tevékenységek (projektmenedzsment, hardver beszerzés, kötelezően előírt nyilvánosság, horizontális tevékenységek, rezsi).

    
    
  • fejlesztési tervei a dohány és dohánytermékek gyártásával, feldolgozásával és forgalomba hozatalával kapcsolatosak

  • fejlesztési tervei szálláshely és/vagy fürdőfejlesztésre irányulnak

  • a vállalkozás mezőgazdasági termelőnek minősül

  • nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül

  • a támogatást halászati és akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és forgalmazásához használja fel

  • mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozásnak minősül

  • támogatásban részesült a Fókuszterületi innováció projektek támogatása pályázatban

    

   A pályázatok benyújtásának határideje

   A KKV-k innovációs képességének támogatása pályázat keretében két szakaszban lehet támogatási kérelmeket benyújtani. Az 1. szakasz 2024. szeptember 3- szeptember 30-ig tart. A 2. szakaszban pedig 2025. március 3 – április 22. között lehet pályázni.

 
 
Facebook megosztás