Strat Program - 4,5 millió forint induló vállalkozóknak!

TÁMOGATÁS

VÁLLALKOZÓ START PROGRAM

Vállalkozni szeretne?

Van egy ötlete, melyet egy új vállalkozás keretében valósítana meg?
Az alábbi konstrukciót ebben az esetben Önnek találták ki!

 

Igényelhető támogatás:
4 573 800 Ft

Miről szól a „Vállalkozó Start” program?

Vissza nem térítendő támogatás, az igényelhető támogatás maximum összege 4 573 800 Ft, és maximum 100%-os a támogatási intenzitása az elszámolható költségeknek.

Pályázók köre

A Programba azok a jelentkezők vonhatók be, aki a programba 3. szakaszában (2020. március) megfelelnek az alábbi feltételeknek:

 • életévüket betöltötték, és a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatnál regisztrált álláskeresők, (vagy megváltozott munkaképességűek, és a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatnál közvetítést kérőként nyilvántartásba vett megváltozott munkaképességű személyek ellátásában részesülő személyek)
 • rendelkeznek magyarországi bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
 • nem rendelkeznek más vállalkozásban többségi tulajdonnal
 • rendelkeznek vállalkozói szemlélettel, életképes vállalkozási ötlettel
 • a jelentkezést követően az alkalmazott vállalkozói kompetenciatesztet eredményesen kitöltötték, és a személyes elbeszélgetés során vállalkozási ötletük, attitűdjük alapján támogathatónak bizonyultak alkotják

Díjmentes előminősítés

Elszámolható költségek

 • saját bér és járulékok
 • honlap készítés
 • projekt előkészítési tevékenységek (cégalapítás, ahhoz kapcsolódó ügyvédi szolgáltatás igénybevétele; kötelező engedélyek beszerzése)
 • új eszközök beszerzése
 • eszközbérlés
 • üzlethelyiség vagy iroda bérlése
 • információs technológia-fejlesztés (online megjelenés, e-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások, ügyfélkezelő- és vállalatirányítási rendszerek, üzleti alkalmazások
 • marketing szolgáltatások és eszközös beszerzése, piaci megjelenés támogatása, vásárokon/kiállításokon való részvétel, marketingeszközök elkészítése, beszerzése, design tervezés
 • a vállalkozás működéséhez szükséges anyagbeszerzés
 • új hardver, szoftver beszerzése; domain név regisztráció és a hozzá tartozó webtárhely díja
 • Immateriális javak beszerzése

Nem elszámolható költségek köre

 • jármű (gépjármű, vízi jármű, légi jármű, vasúti jármű), pótkocsi, félpótkocsi beszerzése, eszköz lízingelése;
 • infrastrukturális javak vásárlása;
 • föld-, telek-, ingatlan vásárlás;
 • levonható áfa;
 • hitelkamat, kivéve a kamattámogatás vagy garanciadíj-támogatás formájában nyújtott vissza nem térítendő támogatás formájában;
 • deviza-átváltási jutalék;
 • bírságok, kötbérek és perköltségek;
 • a projekt megvalósításában résztvevőktől és a döntéshozatalban érintettektől és/vagy Ptk. szerinti hozzátartozóitól, valamint azok vállalkozásaitól beszerzendő eszközhöz vagy szolgáltatáshoz kapcsolódó bármely költség;
 • műszaki eszközök felújítási, karbantartási költségei
 • árukészlet

A nyertes pályázók által indítható vállalkozási formák

A pozitív döntés a nyertes pályázók a támogatás lehívásához kötelesek vállalkozást indítani, amelynek forma szerint a következők lehetnek:

Kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok közül:

 • KFT.
 • BT.
 • Egyéni vállalkozás (SZJA-s vagy KATA-s is lehet)
 • Egyéni cég

Kötelező vállalások

 • a vállalkozását 1+1 évig fenntartja
 • a projekt fizikai befejezésének időpontját magában foglaló lezárt teljes üzleti évben, realizált nettó árbevétele eléri a minimum 1.000.000 Ft-ot

A pályázat keretösszege: 5,11 milliárd Ft, azaz 1.200 támogatott projekt

A pályázat folyamatának tervezett ütemezése

 • Regisztráció, és jelentkezési dokumentáció feltöltése: 2019. októbertől 2020. február közepéig
 • A részvételi feltételeknek történő megfelelés vizsgálata, kompetenciamérés, személyes elbeszélgetések: 2019. decembertől 2020. februárig
 • Vállalkozói képzés és tanácsadási alkalmak: 2020. márciustól
 • Üzleti tervek összeállítása és bírálata: 2020. áprilistól
 • Vállalkozások megalapítása (az üzleti terv jóváhagyását követően a vállalkozás megalapítható)
 • Pályázat benyújtása a 4 573 800 Ft vissza nem térítendő támogatással kapcsolatba (az válik jogosulttá a pályázat benyújtására, akinek elfogadták az üzleti tervét): 2020. májustól
 • A megnyert támogatás lehívása és felhasználása: 2020. júniustól 12 hónapon keresztül

Nem támogatható vállalkozások

 • felnőtt tematikájú (szexuális tartalmú, kizárólag 18 év feletti vendégkört kiszolgáló) szolgáltatás és ahhoz kapcsolódó tevékenységet végez
 • nem nyújtható támogatás mezőgazdasági termelő tevékenységhez
 • nem támogatható olyan vállalkozás, amely lízing tevékenységet végez
 • nem támogatható az a projekt, amelynek keretében a támogatást igénylő a támogatás által megvalósított fejlesztés eredményét bérbeadási célra kívánja felhasználni
 • a benyújtott projekt más pályázati forrásból támogatásban nem részesülhet

Elérhetőségeink:

Pánti Béla 20/271-3234 | | panti.bela@geniusz-plusz.hu

Juhász-Szabó Balázs 30/439-0925 | juhasz-szabo.balazs@geniusz-plusz.hu

Facebook megosztás